Михаела Виденова

Клиничен психолог. Индивидуално психологическо консултиране на възрастни. Психотерапевт под супервизия с юнгианска ориентация. Опит в областта на психологическото консултиране и психодиагностиката. Онлайн психологически консултации. Повече за Михаела Виденова

За контакт:
0886 801 954 | videnova_mi@abv.bg | www.facebook.com/videnova.mi

Елисавета Захариева

Елисавета Захариева е магистър по клинична психология. Завършила е първо ниво в Обучителната програма за Юнгиански ориентирана психотерапия към БОАП „К.Г.Юнг“ и е юнгиански ориентиран психотерапевт под супервизия. Повече за Елисавета Захариева

 За контакт:
 0887 912 954| eli_sacharieva@abv.bg