Тинка Георгиева

Дипломирана в: ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Магистър по социална психология и специализация: социална превенция; Институт за психодраматични практики „Хирон“ – Сертифициран психодрама асистент; БОАП „К. Г. Юнг“ – Юнгиански ориентиран терапевт в обучение.   Професионалният й път започва от 2001г. като психолог, консултант и управител в различни държавни структури и неправителствени организации: отдел „Закрила на […]

Мариана Иванова

Магистър по психология. Завършила първо ниво  – терапевт под супервизия  в Обучителната програма за  психотерапевт с Юнгианска ориентация към БОАП“К. Г. Юнг“.  Редовен член на Българско общество по аналитична психология „К. Г. Юнг“. Член на Дружеството на психолозите в България.  Работи в индивидуална терапия с възрастни в парадигмата на аналитичната психология.

Милена Апостолова Демирева

Милена Демирева – Психологическо консултиране, психотерапия Милена Демирева е магистър психолог, магистър по музикална педагогика, сертифициран позитивен психотерапевт, юнгиански психотерапевт под супервизия. Практикува индивидуална и групова психотерапия. Сфери на дейност: Работи с юноши, възрастни и семейства. Предлага психологическо консултиране и психотерапия в случаи на: Състояния на тревожност, депресии, фобийни разстройства, психосоматика, хранителни разстройства, зависимости; Проблеми […]

Силвия Маринова

Силвия Маринова има магистратура по психология от ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“. Юнгиански ориентиран психотерапевт под супервизията на БОАП. Работи с възрастни от 2016г. в частна практика онлайн и присъствено. От 2010г. има и астрологична практика с акцент върху психологическото развитие и разбиране на астрологичната символика.

Радосвета Вардева

Радосвета Вардева е психолог с магистърска степен „Диагностика на развитието и психологическо консултиране в детска и юношеска възраст” към Софийски университет „Св. Климент Охридски”. Юнгиански ориентиран терапевт под супервизията на международни аналитици от 2009 година насам. Работи с деца и възрастни. Практикува в град Бургас, както и онлайн. Контакти: e-mail: radosveta.vardeva@gmail.com https://sites.google.com/view/zlatnotozvete тел. 0889 330340

Славка Зидан

Бакалавър по психология. Завършила първо ниво в Обучителната програма за Юнгиански ориентирана психотерапия към БОАП „К.Г. Юнг“ и е юнгиански ориентиран психотерапевт под супервизия. Работи с деца, младежи и възрастни, индивидуално или в група. Редовен член на Българско общество по аналитична психология „К.Г. Юнг“ и Българска асоциация за музикотерапия. За контакт: 0898646108

Галина Аспарухова

Магистър по Клинична психология. Завършила първо ниво в Обучителната програма за Юнгиански ориентирана психотерапия към БОАП „К.Г. Юнг“ и е юнгиански ориентиран психотерапевт под супервизия. Работи с деца и възрастни. Професионалните ѝ интереси са в областта на индивидуалната психотерапия Редовен член на БОАП „К.Г. Юнг“ – София и член на Дружеството на психолозите в България, […]

Анна Пашанова

Анна Пашанова е магистър психологично консултиране; магистър музикална педагогика Завършила е първо ниво в Обучителната програма за Юнгиански ориентирана психотерапия към БОАП „К.Г.Юнг“ и е юнгиански ориентиран психотерапевт под супервизия. 7 години опит като психолог в училище. Консултантско ниво когнитивно поведенческо консултиране към ВСУ „Черноризец Храбър“ . Професионалните ѝ интереси са в областта на индивидуалната психотерапия. […]

Бойко Ценков

Бойко Ценков е завършил клинична психология психоаналитична перспектива в НБУ и е терапевт в обучение в БОАП „Юнг“, посещава в последните две години семинари и обучения на Лондонското общество по аналитична психология и Международната асоциация по аналитична психология. Обучава се към Институт за травма изследвания на проф  Бесел ван дер Колк  Работи индивидуално онлайн и […]

Ивайло Цанков

Интересите ми са тясно свързани с емоционалната регулация, регулация на
поведението, психосоматичните разстройства, разстройства на настроението.