Ивайло Цанков

През 2010 година завърших училището за незрящи „Проф. д-р Иван Шишманов“ в град Варна.

През 2015 година завърших бакалавърска степен по „Психология“ в Софийски университет „СВ. Климент Охридски”, а през 2018 година отново в същия университет – тогавашната магистърска програма по „Клинична и консултативна психология“.

От 2013 година до 2020 година работих като консултант на горещата телефонна линия за пострадали от насилие към фондация „Асоциация Анимус”.

През 2016 година започнах обучението си в направлението на Карл Густав Юнг, наречено от неговия създател „Аналитична психология.”

През 2020 година се сертифицирах като психотерапевт с Юнгианска ориентация под супервизия.

Интересите ми са тясно свързани с емоционалната регулация, регулация на поведението, психосоматичните разстройства, разстройства на настроението. Интерес представляват и кризисните състояния в личността, кризисно интервениране, преодоляване и предотвратяване на насилието при пострадали от него, преодоляване и предотвратяване на вътреличностни и междуличностни конфликти.

Отговарям на повиквания и съобщения всеки ден между 12:00 и 22:00ч, както и в официални празници между 14:00 и 19:00ч.

Лице за контакт: Ивайло Цанков;

Телефон за връзка: 0897541720;

Електронна поща: Ivendjar777@gmail.com.