Йоана-Магдалена Илчева – юнгиански аналитик

Клиничен социален работник, сертифициран музикотерапевт, аналитичен психотерапевт и юнгиански аналитик.

Йоана-Магдалена Илчева е завършила Английска филология в СУ със степен Магистър и Магистратура по Клинична социална работа към НБУ. Преминала е успешно през четиригодишна специализация по дълбинна психотерапия с музика в индивидуален и групов формат. Участва в обучителни събития на Българското общество по аналитична психология „К. Г. Юнг” от 2000г. насам, а през 2010г. се дипломира като аналитичен психотерапевт.

Започва да работи като психотерапевт под супервизия през 2003г. Понастоящем работи индивидуално с възрастни в психоаналитичната парадигма с акцент върху аналитичната психология. Води групи за дълбинна психотерапия и личностово развитие с музика. За повече информация, контакт и публикации: www.transformia.org/Transformia%20BG%20Version/indexbg.html