Йоана-Магдалена Илчева – юнгиански аналитик

Йоана-Магдалена Илчева е завършила aнглийска филология в СУ със степен Магистър, а по-късно и Магистратура по Клинична социална работа към НБУ.

Преминала е успешно през четиригодишна специализация по дълбинна психотерапия с музика в индивидуален и групов формат с метода за Водено с музика въображение (Guided Imagery and MusicTherapeutic Arts Institute, San FranciscoAssociation for Music and Imagery), като започва да работи като психотерапевт под супервизия през 2003 г.

В обучителни събития на Българското общество по аналитична психология „К. Г. Юнг” започва да участва през 2000 г, а през 2011 г. се дипломира като аналитичен психотерапевт в програмата на БОАП, осъществявана под егидата на Международната асоциация по аналитична психология (IAAP).

Продължава обучението си като рутер към Международната асоциация по аналитична психология и през 2019 г.  е сертифицирана като юнгиански аналитик (Individual member of IAAP).

Работи индивидуално с възрастни в частна практика в София. Води групи за дълбинна психотерапия и личностово развитие с музика. Супервизира работата на по-млади колеги. Изнася обучения в рамките на обучителната програма на БОАП.