Катерина Илиева (Ина) – юнгиански аналитик

Клиничен психолог, юнгиански аналитик, индивидуален член на IAAP

През 1989 г. завършва Академия по изкуствата в гр. Прага. Завръщайки се в България работи в СИФ –Бояна, Студия за телевизионни филми „Екран” и БНТ.

През 90-те години започва да изучава психология във Великотърновски университет „Св.св. Кирил и Методий”, а по-късно терапевтични умения  в различни  терапевтични модалности. Но аналитичната психология и психодрамата  остават трайно в душата й.  Сертифицира се и работи в двете любими парадигми, като ги съчетава успешно в работата си като индивидуален и групов терапевт.

Катерина е обучител и супервизор в Обучителната програма за юнгиански ориентирани терапевти на БОАП „К.Г.Юнг“ и паралелно с това в Институт за психодраматични практики „Хирон“.  Тя е един от основоположниците на направление “ Юнгианскат психодрама“  в България.

Има над 40 публикувани статии под рубриката „Часът на психотерапевта”.

Втори мандат е член на Управuтелния съвет на Европейската федерация на психодрама обучителните институти (FEPTO)

Понастоящем е председател на БОАП „К.Г.Юнг“

За контакт:

0898 46 47 70     |      katherinailieva@gmail.com     |        psyhelp.wordpress.com