Красимира Байчинска д-р

Психолог, психотерапевт, обучител и супервизор в програма на Юнг общество.

Доктор по психология, ст.н.с. II ст., ръководител секция по психология на личността и генетична психология в Институт по психология към БАН. Основател и ръководител на семинара “К. Г. Юнг” (1992 – 2000г.). Музикален и юнгиански психотерапевт.

Преподавател по аналитична психология в НБУ (1999-2001).

Член на Американската психологическа асоциация, Българска асоциация по психология, Българска асоциация по музикотерапия и БОАП.

Има публикувани множество статии и 3 книги.Последната „Златното момиче” е посветена на българските  женски приказки и публикувана току-що от издателството Леге- Артис.

за контакт: krassybay@gmail.com