Маргарита Стефанова

Маргарита е завършила висше образование и магистратура в С.У.“Св.Климент Охридски“ по специалност – Психология. Има и завършена професионална квалификация „Клинична и Консултативна Психология“.

Дипломиран терапевт с юнгианска ориентация.

Член на БОАП.

Член на Дружеството на Психолозите в България с уникален
идентификационен код: BG-R-P-1790.

Работи индивидуална терапия с деца и възрастни в парадигмата
на аналитичната психология.

Участвала е като психолoг в Европейски програми за интеграция
на хора с увреждания в социалната мрежа.

За контакти:
GSM: 0888880597
e-mail: stefanova_psiholog@abv.bg