Михаела Виденова

Клиничен психолог. Индивидуално психологическо консултиране на възрастни. Психотерапевт под супервизия с юнгианска ориентация. Опит в областта на психологическото консултиране и психодиагностиката. Онлайн психологически консултации.
Завършила психология и магистратура по клинична и консултативна психология към СУ „Св. Климент Охридски“. С интереси в областта на индивидуалното психологическо консултиране и психотерапия с насоченост аналитична юнгианска психология.

За контакт:
0886 801 954 | videnova_mi@abv.bg | www.facebook.com/videnova.mi