Милена Апостолова Демирева

Милена Демирева –
Психологическо консултиране, психотерапия

Милена Демирева е магистър психолог, магистър по музикална педагогика, сертифициран позитивен психотерапевт, юнгиански психотерапевт под супервизия.
Практикува индивидуална и групова психотерапия.

Сфери на дейност:
Работи с юноши, възрастни и семейства.

Предлага психологическо консултиране и психотерапия в случаи на:


Състояния на тревожност, депресии, фобийни разстройства, психосоматика, хранителни разстройства, зависимости;
Проблеми при междуличностно общуване;
Трудности при комуникацията и взаимоотношенията в семейството;
Поведенчески проблеми, дезадаптивност и девиантно поведение при подрастващи;
Подкрепа при преодоляване на житейски кризи.
Себепознание и личностно развитие.

Контакти:
тел.: 0885844187
e-mail: m.demireva@abv.bg

С възможност и за онлайн консултиране