Милена Вълканова

Дипломиран юнгиански психотерапевт и арт-терапевт. Обучаващ се за юнгиански аналитик към Международната асоциация по аналитична психология.

Работи индивидуална терапия с възрастни в парадигмата на аналитичната психология. Като дипломиран психологически астролог в работата си ползва и метода на швейцарския психолог и астролог Бруно Хубер.

За контакти:
0887 587 207
mea_valeo@yahoo.co.uk
www.astroatelier.com