Невена Станева

Магистър по детско-юношеска психология, психодрама асистент. Индивидуална практика с деца, юноши и възрастни в парадигмата на аналитичната психология.