Петя Хорозова

Психолог,  детски психотерапевт, юнгиански психотерапевт.

Родена през 1949 г. Завършва философия и психология в СУ през 1972 г.

Работи 20 год. в Института по образованието „Т. Самодумов “ до закриването му през 1992 г. От 1992 г. до 2000 работи като училищен психолог. От 2000 г. е на частна практика като психотерапевт.

Завършва обучение по позитивна психотерапия през 2000. От 2004 г. е лектор към Дружеството по позитивна психотерапия в България.

През 2007 г. Завършва обучението си по програмата за психотерапевти с юнгианска ориентация. Работи с деца, юноши и възрастни.

за контакт: petia_h@yahoo.com