Петя Николова Раева

Психиатър с дългогодишен клиничен опит.

Сертифициран обучител по психосоциална рехабилитация и психично здраве в общността от „Storm Rehabilitation“- Холандия.

Дипломиран психотерапевт по аналитична психология.