Светлана Желева

Психолог. Юнгиански психотерапевт.  Завършила е  НБУ, департамент Когнитивни науки, специалност Психология. Дипломиран терапевт по аналитична психология. Член на СНЦ „Българско общество по аналитична психология”.

Работи индивидуална терапия с възрастни в парадигмата на аналитичната психология.

За контакти: s_jeleva@abv.bg