За българско общество по аналитична психология „Карл Густав Юнг“

jungmandala

Българско общество по аналитична психология „Карл Густав Юнг“ е доброволно сдружение на хора с професионален интерес в областта на аналитичната психология и психотерапия.

Основни цели на сдружението са:

  • Да съдейства за разпространение на аналитичната психология в нейните теоретически и практически аспект.
  • Да съдейства за повишаване на теоретичната и практическа квалификация на своите членове в областта на аналитичната психология и психотерапия.
  • Да съдейства за спазване на стандартите и нормите на практикуване на аналитична психотерапия.
  • Да съдейства за предлагане на психотерапевтична помощ.