Кратка история на развитието на юнгианската психология в България

Кратка история на Юнг Общество в България:

През 1992 г., се създаде група за юнгианска психология в София от група психолози и психиатри с ръководител д-р К. Байчинска;

През 2000 г., юнгианската група придоби статус „развиваща се група” към Международната асоциация по аналитична психология (МААП), по линия на която получавахме субсидия за покриване на транспортните разходи на гостуващите аналитици от Европа, САЩ, Израел и Австралия. На този етап голяма част от дипломираните юнгиански психотерапевти, се присъединиха към групата и започнаха своето обучение за юнгиански ориентирани психотерапевти.

През 2001 г., групата ни по аналитична психология придоби юридическа регистрация като „Българско Общество ”К. Г. Юнг”.

През 2003г., се проведе първата международна конференция по аналитична психология в България: “Recreating the world: The transformative power of arts and play in psychotherapy”. Присъстваха над 100 юнгиански аналитици от цял свят, участниците надхвърляха 400 души, сред които психолози, психиатри, художници, скулптури, студенти по психология и пр.

През 2003г., се дипломира първият юнгиански аналитик от България – Теодора Петрова. Един от учредителите на Българско общество „К. Г. Юнг”, член на Международната асоциация по аналитична психология (IAAP).

През 2007г. се дипломират първите юнгиански психотерапевти в България – д-р Красимира Байчинска, д-р Светлана Николкова, Мария Йорданова и Петя Хорозова.

През есента на 2007 г., бе открита първата българска обучителна програма за юнгиански психотерапевти. Тържественото приемане на студентите в програмата се проведе в рамките на Първата Национална конференция по аналитична психология в България. Българската програма по аналитична психология се реализира със съдействието на МААП и EАП.

През 2010г. се дипломират една голяма част от колегите започнали своето обучение през 2000г. Към момента, дипломираните юнгиански ориентирани психотерапевти в България са общо 15 човека. Повече информация за завършилите, можете да получите на http://jungbg.org/terapevti/

През 2011г., се проведе III Национална конференция „Аналитичната психология в България – предизвикателства и перспективи”, която предшества откриването на третото издание на обучителната програма. (вж. http://jungbg.org/…/bg/2011-11-15-08-04…/2011-10-04-07-48-59)

Ето малък архив на събитията до 2011г. – http://jungbg.org/index.php/bg/events/events-archive

Повече информация за проведените семинари можете да намерите на http://jungbg.org/index.php?option=com_content&view=archive, а за предстоящите на http://jungbg.org/index.php/bg/events/2011-08-21-09-09-59

Част от юнгианските аналитици, които са ни обучавали и подкрепяли в професионалното ни и личностно развитие, провеждайки уъркшопи, лична анализа и супервизия са:
– Д-р Андреас фон Хайдволф, психиатър и юнгиански аналитик в Австрия, член на Международната асоциация по аналитична психология (IAAP).
– Анет Лоу, юнгиански аналитик в Австралия, член на IAAP.
– Ан Шерер, доктор по философия, юнгиански аналитик от Англия, член на IAAP,
– Д-р Валтраут Кьорнер, аналитик и преподавател в Института К.Г.Юнг в Цюрих
– Д-р Берт Мелцер (Dr. Bert Meltzer), клиничен и развитиен психолог, Sandplay-терапевт в Израел, член на Международното общество по пясъчна терапия (ISST), съ-основател на израелската Sandplay асоциация.
– Д-р Герт Зауер, юнгиански аналитик от Германия, член на IAAP.
– Джоан Кълберт-Коен, юнгиански аналитик от САЩ, лиезон за БОАП „К.Г.Юнг“ от 2011-та година до сега.
– Д-р Ерел Шалит, юнгиански аналитик от Израел, член на IAAP и отговорник за развитийната ни група до 2011-та година.
– Д-р Кристиан Войчицки, психотерапевт и юнгиански аналитик в Германия, член на IAAP.
– Моника Рафалски, юнгиански аналитик, член на IAAP, супервизор и обучаващ аналитик в Юнг-институт – Щутгарт, Германия.
– д-р Никита Четвериков, юнгиански аналитик и супервизор, член на IAAP
– Рина Порат, юнгиански аналитик и Sandplay-терапевт в Израел, член на IAAP и Международното общество по пясъчна терапия (ISST).
– Рут Амманн, един от доайените на пясъчната терапия и обучаващ юнгиански аналитик, член на IAAP и до неотдавна, президент на Международното общество по пясъчна терапия (ISST). Работи като аналитик и Sandplay-терапевт в Цюрих и има статут на обучаващ аналитик към IAAP.
– Роса Наполиело, юнгиански аналитик, сандплей терапевт, член на Борда на ISST( Международаната асоциация по сандплей терапия).
– Д-р Томас Мантел, психотерапевт и Sandplay-терапевт в Германия, член на ISST, председател на Германското дружество по пясъчна игрова терапия.
– Д-р Том Келли, президентът на Международната асоциация по аналитичната психология, юнгиански аналитик от Канада
– Татяна Ребеко, юнгиански аналитик и супервизор, член на IAAP
– Фернанд Шауб, юнгиански аналитик от ЮАР, член на IAAP
– Д-р Хелга Томас, юнгиански аналитик от Германия, член на IAAP

И още много други.
В бюлетина на Международната Асоциация по Аналитична Психология (IAAP), от Март, 2013г. – http://www.institutcgjungbcn.cat/butlleti30/newssheet_no_5_april_14_2013.pdf , стр.9-13, можете да видите статия за Българско Общество по Аналитична психология Карл Густав Юнг, посветена на над 10 години професионално сътрудничеството с IAAP.
Повече информация, за българската обучителна програма за юнгиански-ориентирани психотерапевти, можете да намерите на сайта на Юнг Общество в България – http://jungbg.org/obuchenie/