Проф. д.ф.н. Анатол Анчев

Проф. д.ф.н. Анатол Анчев е доктор по фолклористика, доктор на филологическите науки и професор в Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН.

Води курса „Фолклор и аналитична психология“ в БОАП „К. Г. Юнг“.

Дългогодишният път на проф. д.ф.н. Анатол Анчев като фолклорист със задълбочен интерес към аналитичната психология го прави изключително ценнен преподавател в нашата програма

Впечатляваща е и многогодишната му дейност, насочена към създаване, популяризиране и утвърждаване на българска аналитичнопсихологическа антропология.  Към това спадат защитата на втори докторат по тези проблеми, издаването на десет негови научни монографии, публикуването на многобройни негови студии, статии и рецензии, участията му в редица научни конференции, научното му ръководство на докторанти, воденето на научно приложни семинари с цел да привлече съмишленици, да обучи способни специалисти в тази научна област – като благодарение на всичко това подготви своя школа, която да продължи неговото дело. Той  прави свой прочит на част от историята на българската фолклористика, в която той самият активно участва.

Проф. Анчев отдава голямо значение на многогодишната си връзка с БОАП „К. Г. Юнг“ и има голямата заслуга за осъществяване на ползотворно сътрудничество между академичната наука и БОАП в тази област.