Предстоящи събития

Уебинар „Митът за Тезей и Минотавъра и неговата преработка“
13.09.2020 | Никита Четвериков

Уважаеми колеги, на 13 септември (неделя) предстои уебинар на тема: „Митът за Тезей и Минотавъра и неговата преработка“ с водещ Никита Четвериков юнгиански аналитик от Русия /Визитка/ Анотация: Митът за Тезей и Минотавъра е централен сред групата митове, свързани с прехода от Матриархата в Патриархат и общата промяна на историческия мит. Тезей и Минотавъра. Предисторията на Минотавъра и […]

Най-новото в блога

Български народен календар. Архетипна символика и митологични следи
4 февруари 2020

Тази рубрика цели да разшири познанията за специфичните български традиционни обреди и вярвания, за тяхната връзка със световни религиозни и митологични вярвания и да даде …

Калшед в България или Как се ражда книга
8 август 2019 | Михаела Виденова

Двадесет и девети май…  В сърцето на града психолози, психотерапевти от различни школи и любители …            PDF на публикацията

„Нашата психическа структура повтаря структурата на Вселената и всичко случващо се в Космоса се повтаря в безкрайно малкото и единствено пространство на човешката душа.“  К.Г.Юнг 

К.Г.Юнг

Bring Your Presentations

jungmandala

ЮНГИАНСКАТА ПСИХОТЕРАПИЯ И АНАЛИЗА

Юнгианската психотерапия и психоанализа е метод, който трансформира съзнанието и подпомага това, което Юнг нарича процес на психично оцелостяване (индивидуация)

1) Както юнгианската психотерапия, така и юнгианската анализа, се основават върху откритието на Юнг е, че във всеки един от нас съществува център, който направлява нашето личностно развитие. Този център, който той нарича цялостна личност (Self), ни изпраща символични съобщения, които ако бъдат разбрани и осъществени, ни позволяват да станем цялостни, уникални и психично благополучни личности.

виж цялата статия

jung mandala

КРАТКА ИСТОРИЯ

на развитието на юнгианската психология в България

1992 г. Създаване на група за юнгианска психология в София от група психолози и психиатри с ръководител д-р К. Байчинска

2000 г. Придобиване на статус „развиваща се група” към Международната асо-циация по аналитична психология (МААП)

2001 г. Юридическа регистрация на групата по аналитична психология като „Българско Общество ”К. Г. Юнг” (БОЮ).

2007 г. Откриване на обучителна програма за юнгиански психотерапевти със съдействието на МААП