Форум

Предвидили сме във форума да има  теми достъпни за всички потребители, но да има и заключени теми, предназначени само за определен кръг потребители – членове на обучителната програма или обществото.

Предстои да се предвиди регламент за регистрация, гарантиращ получаване на съответните права на достъп и възможност за публикуване на теми във форума.