Такси

Административна такса за обучение – 180 лв.
Членски внос за 2024 год. – 186,60 лв.
Лекции, семинари – 13 или 18 лв. на час, в зависимост от платени такси: Членски внос, Административна такса;
Лична работа и супервизия се заплащат по договаряне с терапевт/аналитик, но не по-малко от 60 лв.
Група за личен опит се заплаща – 13 лв. на час.
Семинар по случай – 17 лв. на час.
Групова супервизия – 14 лв. на час
Входящо интервю – 400 лв
Междинно сертифициране – 600 лв.
Финален изпит – 900 лв.