Купи сборника


Цена 20лв

За живеещи в гр. София: Лично получаване.

За да закупите сборника, моля да внесете сумата по банков път (детайли по-долу) и се свържете с проф. Н. Витанова на тел. 0889 245458. Лично получаване от адрес ул. Княгиня Мария Луиза №32, ет. 2 срещу представяне на вносна бележка за заплатена сума.

За живеещи извън гр. София: Получаване през куриер.

За да закупите сборника, моля да внесете сумата по банков път (детайли по-долу) и се свържете с Веска Иванова на e-mail: veska_ivanova@gbg.bg или тел. 0888 956 001 за уговаряне на адреса на пратката.

Банкови детайли:

Българско общество по аналитична психология „Карл Густав Юнг” (БОАП „К. Г. Юнг”)

Райфайзен БАНК

IBAN – BG 55 RZBB 91 55 10 68 00 03 16

BIC – RZ BBBGSF