Правила за ползване

 • Библиотеката се ползва само от членове на обществото.
 • Библиотеката се помещава на адрес: ул.”Славянска” №6.
 • Заемане на книга от библиотеката става след като се свържете с отговорното лице.

Вътрешен ред на библиотеката:

 • Печатните и видео материалите на Библиотеката се заемат за период от 1 месец.
 • Всеки член на Обществото може да заеме максимум 3 печатни и/или видео материали на месец.
 • Материалите не могат да бъдат заемани повторно в рамките на 3 месеца.
 • Читателите, които закъснеят с връщането на материалите, дължат глоба от 4 лева / на печатен или видео материал / на месец.
 • Парите се превеждат на банковата сметка на Обществото.
 • Читателите нямат право да преснимат и разпространяват материали и да презаписват видео касетите на Библиотеката.
 • Не се разрешава подчертаване и драскане по печатните материали на библиотеката.
 • При увреждане или загубване, читателят е длъжен да възстанови стойността му (плюс допълнителните пощенски разходи за закупуване на нов екземпляр). Възстановяването на стойността трябва да стане в срок от 1 месец, като парите бъдат преведени в банковата сметка на Обществото.