Друга юнгианска литература

books2    Книги от други юнгиански автори

 1. Алистър Я. и Хок, К. – съст., Съвременна юнгианска анализа. Леге Артис, Плевен, 2004
 2. Антъни, Меги, Женският кръг на К. Г. Юнг. Валкириите. Леге Артис, Плевен, 2000
 3. Анчев, Анатол, Вампирите в българския фолклор. Леге Артис, Плевен, 2008
 4. Анчев, Анатол, Юнгиански подход към българския фолклор. Леге Артис, Плевен, 2007
 5. Байчинска, Красимира, Златното момиче, Леге Артис, Плевен, 2009
 6. Делден, Жан-Франциска Крус, ван, Символиката на приказките. Леге Артис, Плевен, 2002
 7. Древерман, Ойген, Същественото е невидимо. Малкият принц – дълбиннопсихологически анализ. Леге Артис, Плевен, 2005
 8. Шарп, Дарил, К.Г.Юнг. Лексикон – термини и понятия по аналитична психология. Леге Артис, Плевен, 2006
 9. Самюел А., Шотър Б., Плаут Б. – Критически речник на аналитичната психология на К. Г. Юнг. ЕА, Плевен, 1993
 10. Франц, М.-Л. фон, Алхимията. Символика и психология. Леге Артис, Плевен, 2004
 11. Франц, М.-Л. фон, Анимус и анима във вълшебните приказки. Леге Артис, Плевен, 2004
 12. Франц, М.-Л. фон, Архетипови мотиви във вълшебните приказки. Леге Артис, Плевен, 2003
 13. Франц, М.-Л. фон, К. Г. Юнг – митът за него днес. Леге Артис, Плевен, 2009 (под печат)
 14. Франц, М.-Л. фон, Котката. Приказка за избавлението на женското начало. Леге Артис, Плевен, 2001
 15. Франц, М.-Л. фон, Мотиви на избавлението във вълшебните приказки. Леге Артис, Плевен, 2007
 16. Франц, М.-Л. фон, Мъченичеството на Перпетуа. Психологическо тълкуване на нейните видения. Леге Артис, Плевен, 2006
 17. Франц, М.-Л. фон, Предсказване и синхроничност. Психология на големия шанс. Леге Артис, Плевен, 2002
 18. Фриц Риман – Основни форми на страха. Лик, 2002
 19. Хол, Джеймс, Юнгианска анализа на сънища. Леге Артис, Плевен, 2005
 20. Холис, Джеймс, Под сянката на Сатурн. Раняване и лекуване на мъжката душа. Леге Артис, Плевен, 2004
 21. Шалит, Ерел, Комплексите. Пътят на трансформация от архетипа до Аза. Леге Артис, Плевен, 2008
 22. Шалит, Ерел, Врагът, Куцият и Просякът. Сянка по пътя на героя. Леге Артис, Плевен, 2009 (под печат)
 23. Якоби, Йоланде, Психологията на К. Г. Юнг. Леге Артис, Плевен, 2000
 24. Яфе, Аниела, К. Г. Юнг – образ и слово. Леге Артис, Плевен, 2000