К.Г.Юнг – Събрани съчинения

CW C.G.Jung

Събраните съчинения на К. Г. Юнг на английски език включват всички основни негови произведения, а също библиографски указатели и индекси. Те са издадени от Рутлидж и Киган, в течение на години, започвайки от 1973. Съчиненията в 20 тома са придружени още от четири допълнителни тома, подготвени от същото издателство. Библиотеката на Българското общество “К.Г.Юнг” притежава събраните съчинения на Юнг, който са дарение на семинара К. Г. Юнг в София от Фондация за аналитична психология в Източна Европа. Този дар бе направен през 1996г.

Събраните съчинения К.Г. Юнг на английски език са издадени от Рутлидж и Киган, Лондон в продължение на няколко години. Те включват 18 тома основни произведения. Един от тези томове, 9-ти том, се състои от две части. Първата от тях е посветена на архетипите на колективното несъзнавано, а втората (Еон), на централния архетип – този на цялостната личност.

Към събраните съчинения има два тома, които включват библиографски указатели. Първият от тях (19-ти том) съдържа обща библиография на трудовете на Юнг, а вторият (20 том) – общ индекс към събраните съчинения на Юнг.

По-късно към събраните съчинения впоследствие са добавени още четири тома, издадени от същото издателство. Три от тях, представляват стенограми на семинари, водени от Юнг (Seminar papers). В един от тях са публикувани лекции, четени от Юнг, които са известни като Zofingia Lectures.

За улеснение на читателя по-долу предоставяме съдържанието на всеки един от 18-те тома, включени в събраните съчинения (на английски). Тези от вас, които искат да се запознаят по-подробно със съдържанието на всяко едно произведение на Юнг, могат да използуват анотациите, публикувани във уеб-сайта на Международната асоциация по аналитична психология – http://www.iaap.org .