НОВ ПРИЕМ В ОБУЧИТЕЛНАТА ПРОГРАМА

5 април 2021 | Ина Илиева

БОАП „К.Г.ЮНГ”

в сътрудничество с

МЕЖДУНАРОДНАТА АСОЦИАЦИЯ ПО АНАЛИТИЧНА ПСИХОЛОГИЯ

обявява  нов прием в обучителната програма за юнгиански психотерапевти

 Програмата е подходяща за специалисти от сферата на помагащите професии.

Програмата предвижда две форми на обучение: студенти и слушатели.

За статут на студенти могат да кандидатстват психолози, психиатри и социални работници, които са завършили университет и имат навършени 26 години към датата на подаване на документите. (По изключение могат да бъдат допуснати до кандидатстване специалисти от сходни професии, ако техните дейности са в терапевтичен контекст).

Слушателите са специфична категория участници, които се интересуват от аналитична психология, но нямат намерение или професионална основа, за да получат диплома с квалификация „психотерапевт”. Те могат да посещават академичните курсове на програмата, за да изяснят интереса и мотивацията си към аналитичната психология, както и да обогатят изявите в собственото си професионално поле.

Теоретичното обучение се извършва под формата на лекции, семинари, уъркшопове, които се провеждат основно в уикендите.

Със самата програма можете да се запознаете ТУК.

Кандидатстването става по следния начин:

1. Подаване на документи:

– заявка за прием към Програмата – Вашето име, за какво кандидатствате (за студент или за слушател), телефон за контакти;

– автобиография (CV) в европейски формат (със снимка);

– мотивационно писмо  какво Ви накара да изберете тази психотерапевтична парадигма;

– сканирана диплома за завършено образование (или уверение от съответния университет, ако сте студент);

2. Срок за подаване на документи:

Приемането на документи за кандидатстване започва от 05 април 2021 г.

3. Процедура по прием:

След подаване на пълния комплект документи, с Вас ще се свърже представител на БОАП за провеждане на интервюта с юнгиански психотерапевти.

В хода на интервюто се преценява мотивацията, личностовата зрялост и професионалната пригодност на кандидата. Интервюто се назначава за всеки кандидат след внимателно проучване на неговите документи и се провежда от поне двама члена на Комисията по обучение.

Кандидатът получава писмeн отговор, относно резултата от кандидатстването си в обучителната програма за юнгиански ориентиран психотерапевт.

Таксата за кандидатстване е 120 лв. тя трябва да бъде внесена по сметката на сдружението преди провеждане на интервютата.

Приетите студенти ще получат начална информация относно програмата, правилата, редът и етиката, която трябва да спазват по време на семинарите и ще могат да започнат своята лична терапия и подходящите за тях семинари.

банкова сметка на   БОАП „К. Г. Юнг” (титуляр на сметката)

Райфайзен БАНК

IBAN – BG 55 RZBB 91 55 10 68 00 03 16

BIC – RZ BBBGSF