НОВ ПРИЕМ В ОБУЧИТЕЛНАТА ПРОГРАМА

22 август 2018 | Ина Илиева

БОАП „К.Г.ЮНГ”

в сътрудничество с

МЕЖДУНАРОДНАТА АСОЦИАЦИЯ ПО АНАЛИТИЧНА ПСИХОЛОГИЯ

обявява  нов прием в обучителната програма за юнгиански психотерапевти 2018

 Програмата е подходяща за специалисти от сферата на помагащите професии.

Програмата предвижда две форми на обучение: студенти и слушатели.

За статут на студенти могат да кандидатстват психолози, психиатри и социални работници, които са завършили университет и имат навършени 26 години към датата на подаване на документите. (По изключение могат да бъдат допуснати до кандидатстване специалисти от сходни професии, ако техните дейности са в терапевтичен контекст).

Слушателите са специфична категория участници, които се интересуват от аналитична психология, но нямат намерение или професионална основа, за да получат диплома с квалификация „психотерапевт”. Те могат да посещават академичните курсове на програмата, за да изяснят интереса и мотивацията си към аналитичната психология, както и да обогатят изявите в собственото си професионално поле.

Теоретичното обучение се извършва под формата на лекции, семинари, уъркшопи, които се провеждат периодично в извънработно време (събота и неделя).

По-подробно с целите, изискванията и структурата на програмата можете да се запознаете ТУК.

Приемът в програмата става по следния начин:

1. Подаване на документи:

–     заявка за интерес към програмата – Вашето име, за какво кандидатствате (за студент или за слушател), телефон за контакти;

–     автобиография в европейски формат (със снимка);

–     мотивационно писмо;

–     сканирана диплома за завършено образование (или уверение от съответния университет, ако сте студент);

Документите се изпращат на имейл bs.c.g.jung@gmail.com, с копие до  / Надя Витанова, nadia_vitanova@yahoo.com и Светлана Желева, s_jeleva@abv.bg .  Моля, в полето subject на Вашето писмо отбелязвайте Прием 2018.

Краен срок за подаване на документи – 30 септември 2018 г.

2. Явяване на интервю – кандидатът за обучение се явява на две поредни интервюта с юнгиански психотерапевти-членове на БОАП“К.Г.Юнг“. Те се провеждат под формата на събеседване. Необходимо е да представите оригинал на документа за завършено образование.

3. Срокът за провеждане на интервютата е текущ. След провеждане на интервютата ще получите информация дали сте приет в обучителната програма Прием 2018.

ПРОГРАМАТА ЩЕ БЪДЕ ОФИЦИАЛНО ОТКРИТА НА 10-11 НОЕМВРИ 2018 г.

За повече информация:

Екип по Прием 2018 –    Надя Витанова, nadia_vitanova@yahoo.com, Светлана Желева,  s_jeleva@abv.bg,