От коференцията в Триест

15 септември 2015 | Теди Танева
Здравейте, колеги! Бързам да споделя с вас най-важните акценти от коференцията в Триест, докато са ми още съвсем пресни:
– Основната тема на конференцията беше срещата между различните култури в аналитичното пространство.
Как работят аналитиците в съвременния свят на глобализация с клиенти от различни от техните култури?
Как изглежда психичния свят на човек с родители от две различни държави/култури? Как се формира усещането му за дом?
Къде е психичният дом на емигранта – страната, в която е израснал или страната, в която е емигрирал? Как живеят в психиката му тези домове, как се разрешава вътрешният сплит между тях?
Къде е мястото на културното несъзнавано?
Какво е културното несъзнавано на емигранта от пост-тоталирните държави, чиито родители са го възпитавали, че на всяка цена един ден трябва да „се спаси“ в чужбина?
Присъствието на „тоталитарни вътрешни обекти“ в пост-тоталитарното културно несъзнавано, до колко интегрирани и до колко отцепени са те?
Как работят аналитик и клиент, когато всеки от тях е от различна култура? Как се срещат в анализата?
Какво се случва в различните развитийни групи на ИААП, където това е факт с гостуващите аналитици?
До колко е пълноценна „shuttle“ анализата, предимствата и недостатъците й.
Присъствието на културното несъзнавано и как работим с него в анализата?
Преплитането между лични, културни и колективни комплекси.
Културните комплекси и как те се проявяват, как работим със сблъсъка с тях, когато аналитик и клиент са от различни култури? Особено, ако между тях е имало години на враждебност?
Как се предават трансгенерационните травми в културното несъзнавано и т.н.

– Много сериозна тема в конференцията беше мястото на виртуалното в анализата.

Скайп-анализата и скайп-супервизията като все по-често налагани в съвременния свят (заради „shuttle“ анализата и заради честите емиграции), преидмства и недостатъци, може ли изобщо да се говори за анализа по скайп, как се случва свързването на клиент и аналитик през виртуалното, как се формира интерсубективното поле, как работят несъзнаваното на аналитика и клиента през скайп? Къде са рамката, границите и физическото присъствие във виртуалната анализа? Как се появват и развиват преноса и контрапреноса, когато работим по скайп?
Тук прилагам линк с програмата:  http://www.jungianconferences.com/images/Trieste%20main%20prog.web%20with%20corrections%20July.pdf. Можете да пишете лично на автора на всеки доклад с молба да ви изпрати текста, ако проявявате интерес.

Скоро в библиотеката на БОАП ще бъде оставено и копие от новата книга на Jan Wiener и Katherine Crowther „From Tradition To Innovation: Jungian Analysts Working in Different Cultural Settings“, която представлява сброник от статии на известни юнгиански аналитици по темата на конференцията. Споделен е опитът на аналитици, работили с различни култури – трудностите, предизвикателствата, сблъсъкът на културите в анализата, взаимното обогатяване чрез културния обмен. Ян Вийнър и Катрин Краутър пишат за своя 20-годишен опит като гостуващи аналитици и супервизори в Русия. Ан Шерър също споделя как е преодолявала културното различие в аналитичната си супервизорска работа в Санкт Петербург (в доклада й има и малък параграф за България). Елена Володина има прекрасна статия за живота на жената, за потъпканото майчинство и женственост на жените в Съветския съюз и как това присъства в нейната аналитична практика днес, както и в самата нея.

http://www.amazon.com/Tradition-Innovation-Analysts-Different-Cultural/dp/1935528734/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1441133203&sr=8-2&keywords=jan+wiener