Покана за включване в работни групи

27 август 2018

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, с цел допълване на старите и формиране на нови работни групи ви молим да заявите желанието си за участие в следните работни групи:

  1. Архив
  2. Група по поддръжка на сайта
  3. Логистика
  4. Група по развитие на студентите ( само терапевти с 3г. практика след дипломирането)
  5. Група за развитие и структуриране на програмата ( само терапевти  с 3г. практика след дипломирането; структуриране на  програмата за годината изхождайки от конкретните нужди на студентите)
  6. Група по сертифициране ( само терапевти с 3г. практика след дипломиранетo.

 

От Управителния съвет