Прием’2016

26 август 2016


НОВ ПРИЕМ на студенти в обучителната програма за психотерапевти с юнгианска ориентация.
За редовно обучение могат да кандидатстват лица, които имат:
– Завършено висше образование по психология, медицина (специалност психиатрия) и социални дейности.
/По изключение могат да бъдат допуснати до кандидатстване специалисти от сходни професии, ако техните дейности са в терапевтичен контекст/.
– Навършени 26 години към датата на подаване на документите.
За слушатели могат да кандидатстват лица, които:
– Имат интерес към юнгианските идеи, свързан с личностово развитие и израстване.
– Нямат завършено образование по психология, психиатрия и социални дейности;
Кандидатстването за прием в програмата става по следния начин:
1. Подаване на документи:
– заявка за интерес към програмата – Вашето име, за какво кандидатствате (за студент или за слушател), телефон за контакти;

– автобиография в европейски формат (със снимка);
– мотивационно писмо – какво Ви накара да изберете тази психологична парадигма;
– сканирана диплома за завършено образование (или уверение от съответния университет, ако сте студент);
2. Срок за подаване на документи:
От 01.06.2016 год. – до 30.08.2016 год. /краен срок/
3. Процедура по прием
След подаване на пълния комплект документи в определените срокове, с Вас ще се свържат представители на БОАП за провеждане на интервюта с юнгиански психотерапевти. Интервютата ще се провеждат текущо. След провеждане на интервютата ще получите писмо, свързано с кандидатстването ви в обучителната програма за юнгиански ориентиран психотерапевт.
Приетите студенти ще имат официално въвеждане в обучителната програма на Конференция, която ще се проведе есента.
Забележка: Описаните изисквания и срокове важат и за междинно приетите студенти в програмата.
Подробна информация, свързана с обучителната програма за юнгиански ориентиран психотерапевт, може да намерите на сайта на БОАП „К.Г.Юнг” https://jungbg.org/
Документите изпращайте на имейл bs.c.g.jung@gmail.com, с копие до Светлана Желева, s_jeleva@abv.bg и Надя Витанова, nadia_vitanova@yahoo.com.
Моля, в полето subject на Вашето писмо отбелязвайте Прием 2016.