Радосвета Вардева

Радосвета Вардева е психолог с магистърска степен „Диагностика на развитието и психологическо консултиране в детска и юношеска възраст” към Софийски университет „Св. Климент Охридски”. Юнгиански ориентиран терапевт под супервизията на международни аналитици от 2009 година насам. Работи с деца и възрастни. Практикува в град Бургас, както и онлайн. Контакти: e-mail: radosveta.vardeva@gmail.com https://sites.google.com/view/zlatnotozvete тел. 0889 330340

Радосвета Вардева

Радосвета Вардева е психолог с магистърска степен „Диагностика на развитието и психологическо консултиране в детска и юношеска възраст” към Софийски университет „Св. Климент Охридски”. Юнгиански ориентиран терапевт под супервизията на международни аналитици от 2009 година насам. Работи с деца и възрастни. Практикува в град Бургас, както и онлайн. Контакти: e-mail: radosveta.vardeva@gmail.com https://sites.google.com/view/zlatnotozvete тел. 0889 330340

Славка Зидан

Бакалавър по психология. Завършила първо ниво в Обучителната програма за Юнгиански ориентирана психотерапия към БОАП „К.Г. Юнг“ и е юнгиански ориентиран психотерапевт под супервизия. Работи с деца, младежи и възрастни, индивидуално или в група. Редовен член на Българско общество по аналитична психология „К.Г. Юнг“ и Българска асоциация за музикотерапия. За контакт: 0898646108

Галина Аспарухова

Магистър по Клинична психология. Завършила първо ниво в Обучителната програма за Юнгиански ориентирана психотерапия към БОАП „К.Г. Юнг“ и е юнгиански ориентиран психотерапевт под супервизия. Работи с деца и възрастни. Професионалните ѝ интереси са в областта на индивидуалната психотерапия Редовен член на БОАП „К.Г. Юнг“ – София и член на Дружеството на психолозите в България, […]

Анна Пашанова

Анна Пашанова е магистър психологично консултиране; магистър музикална педагогика Завършила е първо ниво в Обучителната програма за Юнгиански ориентирана психотерапия към БОАП „К.Г.Юнг“ и е юнгиански ориентиран психотерапевт под супервизия. 7 години опит като психолог в училище. Консултантско ниво когнитивно поведенческо консултиране към ВСУ „Черноризец Храбър“ . Професионалните ѝ интереси са в областта на индивидуалната психотерапия. […]

Бойко Ценков

Бойко Ценков е завършил клинична психология психоаналитична перспектива в НБУ и е терапевт в обучение в БОАП „Юнг“, посещава в последните две години семинари и обучения на Лондонското общество по аналитична психология и Международната асоциация по аналитична психология. Обучава се към Институт за травма изследвания на проф  Бесел ван дер Колк  Работи индивидуално онлайн и […]

д-р Светлана Николкова – юнгиански аналитик

Психиатър, юнгиански аналитик и международен IAAP супервизор.  Групов терапевт, супервизор и обучител. Квалифициран член на Българска асоциация по психотерапия (БАП).Супервизор и обучител в обучителната програма на БОАП “К.Г.Юнг”. Повече информация за д-р Светлана Николкова

Йоана-Магдалена Илчева – юнгиански аналитик

Клиничен социален работник, сертифициран музикотерапевт по метода за Водено с Музика въображение, аналитичен психотерапевт и юнгиански аналитик. Супервизор и обучител в обучителната програма на БОАП “К.Г.Юнг”. Повече информация за Йоана-Магдалена Илчева.

Катерина Илиева (Ина) – юнгиански аналитик

Клиничен психолог. юнгиански аналитик и групов терапевт, обучител и супервизор. Член на Управuтелния съвет на Европейската федерация на психодрама обучителните институти (FEPTO) Повече информация за Катерина Илиева
За контакт:
0898 46 47 70 | katherinailieva@gmail.com | psyhelp.wordpress.com