Ани Коцева

Психолог, психотерапевт с юнгианска ориентация.

През 1998 г. се дипломира в Югозападен университет „Н. Рилски”, гр. Благоевград със степен Магистър по социална психология. От 2001 до 2004 г. участва в организираната от Обществото по аналитична психология програма за културен обмен с институт „К.Г. Юнг” – Цюрих.

Има професионален опит като експерт в различни сфери на психологията: трудова и организационна, детска, училищна, семейна и репродуктивна. През 2010 г. завършва програмата на БОАП „К.Г.Юнг” под егидата на Международната асоциация по аналитична психология за психотерапевти с юнгианска ориентация.

Има публикувани статии в различни списания.

Практикува психотерапия и психологическо консултиране като частна практика и е консултант по проекти, свързани с репродуктивно здраве, адаптивни и поведенчески проблеми на деца в частни детски центрове и в домове за деца, лишени от родителски грижи.

Участва в обучителни проекти за персонала, работещ с децата.

В практиката си използва различни методи и средства: анализ на личен материал на клиента – работа със сънища и фрагменти от личната история и настоящето на човека, а също на рисунки и приказки. Има опит с метода „Sandplay”, игра с пясък и образи.

Член е на Дружеството на психолозите в България и БОАП „К.Г.Юнг”.

За контакт:
0885 92 36 03