Милена Харизанова

Юнгиански психотерапевт, сертифициран арт терапевт, сертифициран психологически астролог.

Милена Харизанова е сертифициран юнгиански психотерапевт, член на БОАП “К. Г. Юнг” от 2016 г. През 2013 г. става част от обучителната рутерска група към Международната асоциация по аналитична психология (IAAP).

В личния и професионалния си изследователски път проявява задълбочен интерес към символните измерения и психоидно-синхроничните проявления на астрологията с акцент върху психодинамичното и развитийното разбиране на рождения хороскоп.

Работи психотерапевтично с възрастни в психоаналитичната и юнгианската парадигма.

За контакти:
0887 587 207
milena.harizan@gmail.com