Радослав Иванов

Здравейте!

Казвам се Радослав Иванов (44 г.).

Аз съм дипломиран ЮНГИАНСКИ ПСИХОТЕРАПЕВТ и КЛИНИЧЕН ПСИХОЛОГ.

От 2009 г. и сега редовен член на Българско общество по аналитична психология „Карл Густав Юнг“ – гр. София.

От 2018 г. представител на България на Европейско общество за травма и дисоциация /ESTD/.

Обучавал съм се в ПУ „П. Хилендарски“, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ и БОАП „К. Г. Юнг“. Участвал съм в множество семинари в областта на психологията, някои от които удостоверени със сертификат /консултиране при сексуални дисфункции, консултиране при рисково поведение, различни методики на работа/. Имам 14 г. опит в провеждането на психотерапия и психологическо консултиране, най-вече в клиничната сфера и воденето на групи.

Преподавах психология в ПУ „П. Хилендарски“ в продължение на пет години.

Завеждах кабинет „Психично здраве“ в Технологичен център по спешна медицина към Медицински университет – гр. Пловдив от 2017г. до 2019г.

Понастоящем работя психотерапевтично с възрастни в собствен частен кабинет в гр. Пловдив и онлайн.

За контакти:

0878 66 15 36

rado.psychotherapist@yahoo.com

http://therapybg.com/