Тинка Георгиева

Дипломирана в: ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Магистър по социална психология и специализация: социална превенция; Институт за психодраматични практики „Хирон“ – Сертифициран психодрама асистент; БОАП „К. Г. Юнг“ – Юнгиански ориентиран терапевт в обучение.

 

Професионалният й път започва от 2001г. като психолог, консултант и управител в различни държавни структури и неправителствени организации: отдел „Закрила на детето“ към ДСП; Гореща телефонна линия за пострадали от насилие към Фондация „Асоциация Анимус“; Национална линия за деца „116 111“; ЦОП към ИСДП; ЦОП – гр. Пирдоп; Терапевтичен и обучителен център „Пумпелина“; Център за настаняване от семеен тип на деца и младежи към СО; БЧК , секция „Психологическа подкрепа за бежанци“ и др.

От 2012г. е създател и управител на Сдружение „Психологически център – ДЪГА“ / http://psychologycenter.eu  /

 

Работи психотерапевтично с пълнолетни и с юноши, както в кабинет, така и онлайн. Работи индивидуално и с групи по различни проблематики: проблеми във взаимоотношенията, депресивни състояния, тревожност, паник атаки, фобии, загуба на близък, травматични събития, емоционални кризи, осиновяване, приемничество, междуличностни конфликти, домашно насилие и др.

 

За контакт:

 

0876 613 640

psychologycenter_rainbow@abv.bg

http://psychologycenter.eu