Валерия Дилова

 

Дипломирана в: Софийски Университет „Св. Кл. Охридски” – Магистър по психология и българска филология; College of Southern Idaho, USA – Английски език, Общуване и комуникация; The Milton Erickson Foundation, Phoenix, Arizona, USA – Сертифициран хипнотерапевт и фамилен терапевт; „БОАП „К.Г.Юнг” под егидата на International Association of Analytical Psychology – Сертифициран Юнгиански ориентиран психотерапевт.

Практикува психотерапия и психологическо консултиране от 23 години в различни институции и неправителствени организации: Областен диспансер за психични заболявания, Дневен център за хора с психични заболявания „Адаптация”, Клуб „Емигрант” – Лос Анжелис, Калифорния, Български червен кръст, секция „Психологическа подкрепа за бежанци”, Център „Надя” за работа с жени в трафик и домашно насилие, Център „Анимус” за работа с жени в трафик и домашно насилие, Агенция „Самотни”, Евроком – „Женски работи” (седмично ток-шоу), Студио за физическо и психично здраве„Синара”. През 2008 г. създава свое студио за психотерапия: „Познай Себе си и…”

Провежда различни формати терапия: индивидуална, фамилна, групова. Предпочитани психотерапевтични области: личностни проблеми, депресия, тревожни състояния, фобии, хронични заболявания, терминални заболявания, криза във взаимоотношенията, домашно насилие, зависимости към хазарт, алкохол, тютюнопушене и др..

Използва разнообразни методи и подходи, за да отговори на индивидуалните очакванията на различните типове хора: психоанализа, интерпретация на сънища, работа с активно въображение, рисуване на мандали, клинична хипноза, тестове за диагностика.

Член е на: Дружество на психолозите в България, БОАП „К.Г.Юнг”, Съюз на българските филмовите дейци и др.

Контакт: valdilova@gmail.com; тел. 0887568975