Български народен календар. Архетипна символика и митологични следи

4 февруари 2020

БЪЛГАРСКИ НАРОДЕН КАЛЕНДАР.
Архетипна символика и митологични следи.

Тази рубрика цели да разшири познанията за специфичните български традиционни обреди и вярвания, за тяхната връзка със световни религиозни и митологични вярвания и да даде допълнителен юнгиански поглед върху многоликата картина на българската традиционна култура. Всеки месец можете да следите новите материали, свързани с вярвания, обреди, чествания и митологични препратки, характерни за календарния месец.

Автор на материала: Михаела Виденова

3. Кукери