-ІV-та Национална конференция по аналитична психология

ІV-та Национална конференция по аналитична психология

 

photo +

„ПЪТИЩА ЗА ТРАНСФОРМАЦИЯ.

МИТОЛОГИЯ И СЪВРЕМЕННОСТ”

25 и 26 октомври 2014

от 09.00  – 20.00 часа

 

Конференцията ще се проведе в

Младежки еврейски дом  –  гр. София, ул. Екзарх Йосиф, 15 (вижте картата)

ПРОГРАМА

АНОТАЦИИ

ВИЗИТКИ НА УЧАСТНИЦИТЕ

По време на конференцията, новоприетите в Обучителната програма колеги, ще бъдат официално приветствани и въведени в Обществото с традиционен ритуал .

Заявки се подават на електронната поща на БОАП „К.Г.Юнг”:  bs.c.g.jung@gmail.com

Таксата за участие в конференцията  е както следва:

§  80 лв. –  за новоприети студенти и слушатели

§  100 лв. – за членовете, платили членския си внос или обучителна такса за 2014г.

§  120 лв. – всички останали.

Плащанията се извършват по сметката на Българско общество поаналитична психология Карл Густав Юнг” (БОАП К. Г. Юнг”)Райфайзен БАНК, IBAN –BG 55 RZBB 91 55 10 68 00 03 16, BIC – RZ BBBGSF .  Моля, вписвайте имената си и основанието за внасяне на сумата. Заявката за участие се зачита за окончателно валидна след като по нея е извършено плащането.