III НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ

III НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО АНАЛИТИЧНА ПСИХОЛОГИЯ

„АНАЛИТИЧНАТА ПСИХОЛОГИЯ В БЪЛГАРИЯ –

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПЕРСПЕКТИВИ”

28 – 30 октомври, София

alchemy

      Основната мисия на конференцията бе да събере заедно професионалисти със задълбочен интерес към аналитичната психология от различни области – юнгиански ориентирани психотерапевти, представители на помагащите професии, културолози и др.

      Целта бе да бъде споделен опит, да се обсъдят съвременните тенденции и проблеми, и да се очертаят перспективите на развитието на аналитичната психология в бъдеще.

      Конференцията  представи разработки по теми в широк спектър от аналитичната психология. Тя  представлява преглед както на теоретичните, така и практическите аспекти на тази област.

     Участниците в конференцията имаха възможост също така да се докоснат до аналитичната психология на преживелищно ниво чрез участието си в съответните групи.

    В рамките на конференцията с тържествен ритуал символично  бяха приети новите студенти от Обучителната програма за юнгиански ориентирани психотерапевти.

Официални гости на конференцията :

Мариане Мюлер (Швейцария),

юнгиански аналитик, вицепрезидентът на IAAP.

ДжоАн Кулберт Коен (САЩ),

юнгиански аналитик, член на изпълнителния комитет на  IAAP и

д-р Ерел Шалит (Израел),

юнгиански аналитик, член на IAAP, бивш лиезон на БОАП”К.Г.Юнг”

Програмата можете да намерите ТУК.