„ВЪВЕДЕНИЕ В АНАЛИТИЧНАТА ПСИХОЛОГИЯ“-II семинар

20-21 декември, 2014 | проф. д-р Красимира Байчинска, д.ф.н. проф. Анатол Анчев

На 20-21 декември, 2014

ще се проведе вторият семинар от базисния курс за новоприетите студенти

„ВЪВЕДЕНИЕ В АНАЛИТИЧНАТА ПСИХОЛОГИЯ“-II семинар

Азът и несъзнаваното. Колективно несъзнавано

с водещ  проф. д-р Красимира Байчинска

Лудият в българския фолклор

с водещ д.ф.н. проф. Анатол Анчев

 Мильо лудия - Пловдив

Място на провеждане : в Център за психично здраве „Проф. Никола Шипковенски“ , залата на 7-ми етаж

(адрес:ул. Екзарх Йосиф, 59 – ет.7, София)

Времеви рамки:  20-21 декември – събота и неделя от 9.30 – 18.30 ч.

 

Заплащане за семинара:

·         по банков път – таксата за членовеплатили членския си внос (и студенти платили административна такса) е 63 лв. За всички останали, таксата е 72 лв.

·         на място – таксата за членовеплатили членския си внос (административвна такса) е 72 лв. , за останалите – 81 лв.

Заплащането се извършва по сметката на Българско общество по аналитична психология Карл Густав Юнг” (БОАП КГЮнг”): Райфайзен БАНК, IBAN – BG 55 RZBB 91 55 10 68 00 03 16, BIC – RZ BBBGSF . Моля, вписвайте имената си и основанието за внасяне на сумата и носете вносната бележка на обучението.