График 2018

График на обучителните събития през 2018

 

Януари

27-28 януари – Светлана Николкова – „Пътят на индивидуацията в Пер Гинт“

 

Февруари

18 февруари Яна Монева – Атхетипът на Сянката

24-25 февруари – Светлана Николкова – семинар „Тревожни разстройства“

 

Април

15 април Яна Монева – Атхетипът на Майката

28-29 април – Уорън Колман  лекция и семинар – „Употреба на символите в клиничната практика -символична фантазия“

 

Май

12-13 май – Надя Витанова – Семинар за „Съподчиненост между екто- и ендопсихичните функции на съзнанието“, концептуален и емпиричен анализ

в края на месеца – Ангелика Льове – лекция и семинар- темата се уточнява, супервизии

 

Юни

14 -17 юни – Ан Шерер – съботен семинар „Работа със сънища“ , вечерен семинар за терапевтите, супервизии

20 юни-4 юли – Хелга Томас – лекция и семинар „Символите в картините на Йеронимус Бош“, лична анализа, индивидуални и групови супервизии

29юни-1 юли – Герт Сауер – семинар „Комплексите в аналитичната психология“

 

Юли

7 – 8 юли – Валерия Дилова – семинар „Път на Героя“

 

Октомври
07 октомври – Никита Четвериков и Олга Четверикова – семинар „Puer -Senex”
26-28 октомври – Алесандра Кавали – лекция, съботен семинар „Трансгенерационно предаване на травмата“, супервизии

 

Ноември

1-14 ноември – Хелга Томас – IA, индивидуални супервизии, Балинтови групи

10-11 ноември –Шеста национална конференция по аналитична психология

края на месеца – Въвеждащ курс по аналитична психология, 1-ви семинар

Въведение в юнгианския подход към българския фолклор,1-ви семинар

 

Декември

Въвеждащ курс по аналитична психология, 2-ри семинар

Юнгиански подход към българския фолклор-2-ри семинар

 

 

Периодични обучителни събития

Ани Коцева и Петя Хорозова продължават да водят групи за супервизии.

Светлана Желева ще води група за супервизии по метода на М.Балинт. 

Катерина Илиева – група за личен опит

 

 

Семинари по случай се провеждат при следните условия.
–––––––––––

Заб. Управителният съвет си запазва правото за промени в програмата.