Базисен семинар „Психологически типове според К. Г. Юнг“

29.06.2019 | Катерина Илиева, Валерия Дилова

Уважаеми колеги,

на 29 и 30 юни (събота и неделя)

предстои провеждането на два базисни семинара,

посветени на темата

„Психологическите типове според К. Г. Юнг“ *

Молим да заявите своето присъствие ТУК до 24.06 включително.

29 юни (събота)

Семинар

„ТИПОЛОГИЧЕН МОДЕЛ НА ЛИЧНОСТТА,

създаден от Карл Густав Юнг.

Теоретични основи. Клинични перспективи“

Водещ: Катерина Илиева

(кратка професионална визитка – линк)

Време на провеждане:

9:30 – 18:30 ч.

Място: София, Столичен диспансер за психично здраве „Проф. Никола Шипковенски“, ул. Екзарх Йосиф 59, ет. 7 (карта)

30 юни (неделя)

Семинар

„4 ФУНКЦИИ НА СЪЗНАНИЕТО

– персонификации във филми, литература, активно въображение и сънища“

Водещ: Валерия Дилова

(кратка професионална визитка – линк)

Време на провеждане:

9:30 – 18:30 ч.

Място: 

София, Столичен диспансер за психично здраве „Проф. Никола Шипковенски“, ул. Екзарх Йосиф 59, ет. 7 (карта)

 

Семинарът е базисен – подходящ за обучаващи се първо ниво, както и за слушатели. Част от базисен цикъл семинари.

 

 

Заплащане:

 

Заплащането е за всеки семинар поотделно, като молим в основанието за плащане да вписвате името на съответния семинар:

 

– по банков път – таксата за членовеплатили членския си внос (и студенти, платили административна такса) е 32 лв. за един семинар За всички останали, таксата е 36 лв. за един семинар.

– на място – таксата за членовеплатили членския си внос (административна такса) е 36 лв. за един смеинар, за останалите – 41 лв. за един семинар.

Заплащането се извършва по сметката на Българско общество по аналитична психология Карл Густав Юнг” (БОАП КГЮнг”): Райфайзен БАНК, IBAN – BG 55 RZBB 91 55 10 68 00 03 16, BIC – RZ BBBGSF . Молим, вписвайте имената си и основанието за внасяне на сумата и носете вносната бележка на място.