ФАУСТ – ЮНГИАНСКИ ПОГЛЕД

25-26 април 2015 | д-р Светлана Николкова

ФАУСТ – ЮНГИАНСКИ ПОГЛЕД

Това произведение оказва огромно влияние върху Юнг още като дете. В историята на Фауст той открива своя личен мит. И той сякаш приема етичната му задача да поеме вината Фауст. Това резонира през годините и той дори поставя надпис над вратата на дома си в Bollingen, на който четем: Philemonis Sacrum-Fausti Poenitentia (Светилището на Филимон-Покаянието на Фауст).

Самата психология на Юнг може да се опише като амплификация на „Фауст“. И същевременно с това, великата драма на Гьоте ни дава една историческа линия към нашето време: Може би ние сме Фауст