Гранична личност-продължение

| д-р Никита Четвериков

ГРАНИЧНА ЛИЧНОСТ

Определения, полемика, юнгиански поглед

Семинарът е продължение на майския семинар,ще съдържа както теоретична така и практическа част – клинични случаи.

Часовият график е следният:

петък (12 септ.)- 17:00 – 21:30 ч.

събота(13 септ.) – 9:30 – 19:30 ч.

Място на провеждане: залата на Център за психично здраве, ул. «Екзарх Йосиф» № 59, ет. VII

––––––––––––––––

Таксите са както следва:

За семинара:

  • ·по банков път – таксата за членове, платили членския си внос (административна такса) е 63 лв. За всички останали, таксата е 72 лв.
  • ·на място – таксата за членове, платили членския си внос е 72 лв. , за останалите – 81 лв. .

Заплащането се извършва по сметката на Българско общество по аналитична психология „Карл Густав Юнг” (БОАП „К. Г. Юнг”): Райфайзен БАНК, IBANBG 55 RZBB 91 55 10 68 00 03 16, BICRZ BBBGSF . Моля, вписвайте имената си и основанието за внасяне на сумата и носете вносната бележка на обучението.

Лице за контакт по финансови въпроси: Надя Малинова – тел. 0889/ 332215

Управителен съвет на БОАП“К.Г.Юнг“