Гранична личност

12.09.2014-13.09.2014 | д-р Никита Четвериков

ГРАНИЧНА ЛИЧНОСТ

Определения, полемика, юнгиански поглед

Семинарът ще съдържа както теоретична така и практическа част.

 

Място на провеждане:

залата на Център за психично здраве, ул. «Екзарх Йосиф» № 59, ет. VII

Времеви рамки:

събота – 9:30 – 18:30 ч.

неделя – 9:30 – 18:30 ч.

Цени и начин на плащане:

плащане по банка

63 лв. за членове платили членския си внос (административна такса) и

72 лв. за всички останали

Заплащането се извършва по сметката на: БОАП К. Г. Юнг 

(Българско общество по аналитична психология „Карл Густав Юнг”)
Райфайзен БАНК,
IBAN BG55RZBB91551068000316,
BIC   RZ BBBGSF

Моля, вписвайте имената си и основанието за внасяне на сумата и носете вносната бележка на обучението.

плащане на място

70 лв. за членове платили членския си внос (административна такса) и

80 лв. за всички останали