Курс „Архетипът на Себето. Защити на Себето“

02.04 и 16.04.2022 | Олга Четверикова

Уважаеми колеги,

на 2.04 и 16.04.2022 г. (две съботи)

 

предстои курс

 

„Архетипът на Себето.

Защити на Себето“

с водещ

Олга Четверикова

юнгиански аналитик от Русия

/Визитка/

Концепцията за архетипа на Себето е крайъгълният камък на концепцията за колективното несъзнавано. Познаването и разбирането на теоретичните основи, ролята, значението и проявленията на Себето е основата за разбиране на структурата и функционирането на психиката според концепцията на К. Г. Юнг.
Целта на курса е да формира стабилни знания у студентите в областта на разбирането на феномена на архетипа на Себето.

Подробна анотация и програма на курса можете да видите ТУК.