Мълчанието в терапията

21.06.2014 | Анн Шерер

На 21 юни ще се проведе семинар на тема

„МЪЛЧАНИЕТО В ТЕРАПИЯТА”

Водещ: Анн Шерер,

обучаващ юнгиански аналитик, член на IAAP

Времеви рамки: 9:30-18:30 ч.

Място на провеждане: в залата на Център за психично здраве, ул. «Екзарх Йосиф» № 59, ет. VII

Таксите са както следва:

  • по банков път – таксата за членове, платили членския си внос (административна такса) е 32 лв. За всички останали, таксата е 36 лв.
  • на място – таксата за членове, платили членския си внос е 36 лв. , за останалите – 40 лв. .

Заплащането се извършва по сметката на Българско общество по аналитична психология „Карл Густав Юнг” (БОАП„К. Г. Юнг”): Райфайзен БАНК, IBAN – BG 55 RZBB 91 55 10 68 00 03 16, BIC – RZ BBBGSF . Моля, вписвайте имената си и основанието за внасяне на сумата и носете вносната бележка на обучението.

От УС на БОАП „К.Г.Юнг”