Онлайн лекция „Психологията на братята и сестрите – продължение“

14.05.2023 | Хенри Абрамович

Уважаеми колеги,

на 14.05.2023 г. (неделя)

предстои онлайн лекция

„Психологията на братята и сестрите – продължение“

и

онлайн групова супервизия

с водещ

Хенри Абрамович

/Визитка/

В предишните лекции разгледахме много важни теми от психологията на братята и сестрите, включително поляризираната идентичност, Каин и Авел комплексите, поредността на раждане и важността на сиблингите в клиничната работа и пътуването към индивидуация. В днешната лекция ще се фокусираме първо върху инцеста между брат и сестра с фокус върху библейските фигури на Адам и Дина. След това ще изследваме възможностите за отделяне от поляризираната идентичност към сиблингово помирение през историята на Мойсей и неговия брат, Аарон и сестра, Мириам, както и през един клиничен пример. Като за финал ще ви разкажа моята лична история за взаимоотношенията ми с моите брат и сестра.

След лекцията ще продължим с две групови супервизии по тази тема.

 

Програма:

 

Неделя

11:00-12:30 – Семинар

12:30-12:45 – Пауза

12:45-14:00 – Първа супервизия

14:00-15:00 – Обяд

15:00-16:15 – Втора супервизия

 

  • Студентите първо ниво могат да присъстват на групова супервизия само като слушатели и не се препоръчва да вземат участие в обсъждането на клиничния материал.