Онлайн Семинар „Фауст: пътят на индивидуация“

08-09.04.2023 | Светлана Николкова

Уважаеми колеги,

на 08-09.04.2023 (събота и неделя)

предстои онлайн семинар

на тема

Фауст: пътят на индивидуация

с водещ

Светлана Николкова /визитка/

Програма Събота и Неделя:

09:00-13:00 – семинарна част

13:00-14:30 – обедна почивка

14:30-18:30 – семинарна част