Oнлайн семинар: „Символите, символичната нагласа и създаването на смисъл в аналитичното пространство“

07.11.2020 | Даниела Ойлерт-Фухс

 

Поради заболяване на Даниела Ойлерт-Фухс планираният семинар и групова супервизия за 7 и 8 ноември се отлагат. 

 

Уважаеми колеги,

на 7 и 8 ноември (събота и неделя)

предстои онлайн семинар и групова супервизия

с Даниела Ойлерт-Фухс

юнгиански аналитик от Австрия и лиазон на БОАП към МААП

/Визитка/

на тема

 

Символите, символичната нагласа и създаването на смисъл

в аналитичното пространство:

интрапсихичната и интерсубективната употреба

на символи в сънища,

приказки и игра в пясък.

Развитиен подход

 

Анотация: Символите, макар и в центъра на юнгианската мисъл, са и в сърцето на юнгианското противоречие: те спонтанно ли се появяват или имат развитийни предпоставки? Първо ще изградим теоретична база за разбиране на развитийния аспект, показан нагледно в различните аналитични школи и в изследванията за ранното детство. След това ще се фокусираме върху аналитичната практика: ще се използват винетки и сънища, за да се придобие по-дълбоко разбиране не само на интрапсихичното им значение, но и за да разширим разбирането си за различни (негативни) преносни констелации. След това ще обсъдим как това ново разбиране може да бъде внесено в аналитичното пространство от аналитика.