Онлайн семинар „Юнгиански подход към сънищата. Фокус върху теория и практика. За смисъла на инициалният сън, на кошмарите и повтарящите се сънища“

Уважаеми колеги,

на 27-28.01.2024 г. (събота и неделя)

предстои онлайн семинар

Юнгиански подход към сънищата. Фокус върху теория и практика. За смисъла на инициалният сън, на кошмарите и повтарящите се сънища

с водещ

Яна Монева

/Визитка/

Който гледа навън, сънува; който гледа навътре, се пробужда.“ Карл Юнг

Сънищата са „прекият път към Несъзнаваното“ според Фройд, надскочил учителя си Юнг разширява разбирането и тълкуването им като вид пробуждане на съзнанието за посланията на душата. В настоящия семинар ще разгледаме теорията за сънищата в психоанализата и как в юнгианска перспектива отношението и подхода към съня се променя, както и разбирането, че това са само компенсаторни или завоалирани сексуални или агресивни потиснати желания. 

Подхода на Юнг към сънищата може да бъде концептуализиран като по-дълбок и носещ смисъл в процеса на индивидуация и това ще бъде целта на този семинар. Ще се разгледа Първия – „Инициален“ сън и неговото значение в терапията. Повтарящите се сънища. Сънища с проява на нуминозни и архетипни съдържания. Теорията на семинара ще бъде облечена във винетки и примери от терапевтичната практика.

Програма:

Събота (27-ми):
9:30-11:00 – Семинар
11:00-11:15 – Почивка
11:15-13:00 – Семинар
13:00-14:00 – Обедна почивка
14:00-15:30 – Семинар
15:30-15:45 – Почивка
15:45-17:15 – семинар
17:15-17:30 – Почивка
17:30-18:30 – семинар

Неделя (28-ми):
9:30-11:45 – Семинар
11:45-12:00 – Почивка
12:00-13:30 – Семинар
13:30-14:30 – Обедна почивка
14:30-17:00 – Семинар