Покана за Общо събрание на БОАП“К.Г.Юнг“

02.06.23

До членовете на

Българско общество по аналитична психология „К. Г. Юнг“

ЕИК: 130836792, седалище и адрес на управление:  София (столица), Община: Столична, Населено място: гр. София, п.к. 1000,р-н Средец, ул. СЛАВЯНСКА 6

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Управителният съвет на БЪЛГАРСКО ОБЩЕСТВО ПО АНАЛИТИЧНА ПСИХОЛОГИЯ „К.Г.ЮНГ ”,  ЕИК: 130836792, на основание чл. 25 от Устава на БОАП и решение на УС от 13.05.2023г. свиква  

 

ОБЩО СЪБРАНИЕ

на членовете на сдружението

на 02.06.23 г. (петък) от 17.00 часа, присъствено

на адрес: ул. “ Цар Иван Асен II“ N 44 ап. 4, София

 

ДНЕВЕН РЕД

 

 

1.   Обсъждане и приемане на поправките и допълненията в Устава на БОАП“К.Г.Юнг“

2.    Избор на  Управителен съвет (според новите правила на Устава).

3.     Избор на Етична комисия и Ревизионна комисия.

4.     Други